Enterbuy Việt Nam hiện là đơn vị không chỉ bán lẻ mà còn phân phối các sản phẩm máy điện giải – Ion kiềm chính hãng tại Việt Nam, để tăng cường số lượng khách hàng được sử dụng sản phẩm chính hãng và dịch vụ tiêu chuẩn Enterbuy, Enterbuy Việt Nam chào đón sự hợp tác của tất cả các Quý đối tác để cung cấp không chỉ sản phẩm mà còn trọn gói dịch vụ tiêu chuẩn, giúp mang lại lợi ích cho cả 3 bên:

  • (1)Khách hàng được sử dụng dịch vụ tiêu chuẩn Enterbuy để đảm bảo chất lượng nước trong suốt quá trình sử dụng
  • (2)Quý đối tác không nhất thiết phải đầu tư đội ngũ kỹ thuật lắp đặt, dịch vụ mà vẫn đảm bảo uy tín của Quý đối tác với khách hàng bằng việc hợp tác sử dụng tiêu chuẩn dịch vụ Enterbuy

Enterbuy Việt Nam chào đón sự hợp tác của Quý đối tác có tập khách hàng phù hợp, vui lòng liên hệ:
Bộ phận phát triển đối tác – Enterbuy Việt Nam
Mrs Hường: 093 4420281 | Email: info@enterbuy.vn